Accessibility Tools

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา ชั้นปีที่ 3 คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน ในการแข่งขันเปตอง ประเภทหญิงเดี่ยว ในการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 “นนทรีเกมส์”

          ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาเปตองหญิง นางสาวนภัสสร โสมพันธุ์ นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา ชั้นปีที่ 3 คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน ในการแข่งขันเปตอง ประเภทหญิงเดี่ยว ในการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 “นนทรีเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน  จ.นครปฐม


    
  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร