Accessibility Tools

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 รอบคัดเลือกเขตภาคกลาง (กาญจน์เกมส์)

    วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 ผศ.ณิภารัตน์   บุญกุล  รองอธิการบดีฝ่ายสุขภาวะองค์กรและพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 รอบคัดเลือกเขตภาคกลาง  (กาญจน์เกมส์) โดยมีการจัดการเเข่งขันตั้งแต่วันที่ 13-17 พฤศจิกายน 2566 มี มหาวิทยาลัยในเขตภาคกลางที่เข้าร่วมทั้งสิ้น 21 มหาวิทยาลัย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี


    
  ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา