การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนจอมบึงมาราธอน ครั้งที่ 2/2566

       วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนจอมบึงมาราธอน ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมกาสลอง ชั้น 3 อาคารอำนวยการ โดยมีวาระแจ้งให้ทราบจากประธานกรรมการ เรื่องรายงานรายรับ-รายจ่ายโครงการสสส.จอมบึงมาราธอน 2566 ครั้งที่ 36 และการจัดงานโครงการ สสส.จอมบึงมาราธอน 2567 (ครั้งที่ 37) ซึ่งกำหนดการจัดงานสสส.จอมบึงมาราธอน 2567 ครั้งที่ 37 ภายใต้แนวคิด “วิ่งในแบบฉบับของคุณ Your Running Style” ในวันที่ 20- 21 มกราคม 2567 ซึ่งเป็นสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนมกราคม และปีหน้าจะตรงกับในโอกาสที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจะครบรอบ 70 ปี ในวันที่ 1 มีนาคม 2567 ซึ่งจะมีการเปิดรับสมัครนักวิ่งในวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 และรายละเอียดต่างๆของการเตรียมการจัดงาน รวมถึงการให้การสนับสนุนองค์กรภาคีเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการและสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

  
 
  ที่มา : งานสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร