คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมงานทำบุญหอพักและเปิดป้าย หอพักคุรุวัฒนา

                    เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช รักษาราชการแทนอธิการบดีฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมงานทำบุญหอพักและเปิดป้าย หอพักคุรุวัฒนา เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับนักศึกษา