Accessibility Tools

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงและคณะร่วมงานแถลงข่าวจังหวัดราชบุรีเป็นเจ้าภาพ จัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 “ราชบุรีเกมส์” และกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 6 “เมืองโอ่งเกมส์”

      วันที่ 3 เมษายน 2566 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงและคณะร่วมงานแถลงข่าวและลงนามสัญญาการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 “ราชบุรีเกมส์” และกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 6 “เมืองโอ่งเกมส์” ปี 2567 โดยนายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานการแถลงข่าวพร้อมด้วย การกีฬาแห่งประเทศไทย ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี สมาคมกีฬาจังหวัดราชบุรี หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมงานการแถลงข่าว ในครั้งนี้ ณ โรงแรม 42 C เดอะ ชิค โฮเทล จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งจังหวัดราชบุรีเป็นจะเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 “ราชบุรีเกมส์” และกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 6 “เมืองโอ่งเกมส์” ปี 2567


    
  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร