Accessibility Tools

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรศึกษาดูงานแลกเปลี่ยเรียนรู้งานนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

      วันที่ 29 มีนาคม 2566 ผศ.ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงพร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรกองนโยบายและแผนให้การต้อนรับนายภาณุพงษ์ สืบศิริ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรและคณะ ในโอกาสมาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการพัฒนาเครือข่ายและการจัดการความรู้ (KM) งานนโยบายและแผนของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ณ ห้องประชุมทรัพย์คิรี  ชั้น 3 อาคารอำนวยการ

  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร