วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยจัดพิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทย ประจำปี 2565

       วันที่ 24 ธันวาคม 2565 ที่สำนักการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก อาคารสถาบันวิชาการและวิจัยภูมิปัญญาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง(เมืองราชบุรี) ผศ.ณิภารัตน์ บุญกุล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยในพิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทย ประจำปี 2565 โดยผศ.ดร.สำราญ สุขแสวง คณบดีวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยพร้อมคณะผู้บริหาร อาจารย์นักศึกษา ศิษย์เก่าสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยและนักศึกษาโครงการพิเศษปริญญาในร้านยาร่วมพิธี ซึ่งคณบดีวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อแสดงความกตัญญูและน้อมรำลึกถึงพระคุณครูบาอาจารย์ที่สั่งสอนและประสิทธิประสา ทสรรพวิทยาการ ซึ่งในพิธีมีพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นศิริมงคล หลังจากนั้นประธานในพิธีและผู้ร่วมพิธีได้ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและถวายเครื่องจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ พระสงฆ์อนุโมทนา กรวดน้ำรับพร และประพรมพระพุทธมนต์แก่ผู้เข้าร่วมพธี จากนั้นเป็นพิธีบวงสรวงบูชาครูแพทย์แผนไทย เริ่มจากประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จุดเทียนเครื่องบวงสรวงและจุดเทียนชัยบูชาครู  โหรพราหม์อ่านโองการอัญเชิญเทวดพา โองการบูชาครู และประธนในพิธีเจิมตำราและอุปกรณ์เครื่องด้านการแพทย์แผนไทย ผู้ร่วมพิธีจุดธูปปักเครื่องสังเวยและโปรยข้าวตอกดอกไม้ จากนั้นครูแพทย์แผนไทยประกอบพิธีรับมอบศิษย์ คณาจารย์เจิมหน้าผากและผูกด้ายข้อมือเพื่อความเป็นสิริมงคลกับศิษย์ และพิธีมอบป้ายชื่อให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์      แผนไทยชั้นปีที่ 1 และพิธีมอบเสื้อกาวน์ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยชั้นปีที่ 2

  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร