ประชุมคณะกรรมการจัดงานโครงการสสส.จอมบึงมาราธอน ครั้งที่ 36

     วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมการจัดงานโครงการจอมบึงมาราธอน ครั้งที่ 36 ปี 2566 ณ ห้องประชุมสุพจน์ มิเถาวัลย์ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ เพื่อประชุมตรียมความพร้อมการจัดงานฝ่ายต่างๆ ซึ่งกำหนดจัดงานในวันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2566

  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร