การประชุมติดตามผลงานโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เพื่อสร้างความยั่งยืนของชุมชนเชิงพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 3/2565

     วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ผศ.รพีพรรณ กองตูม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานการประชุมติดตามผลงานโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เพื่อสร้างความยั่งยืนของชุมชนเชิงพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุมทรัพย์คิรี ชั้น 3 อาคารอำนวยการ โดยคณะทำงานร่วมประชุมและนำเสนอผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ

  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร