Accessibility Tools

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และคณะ เข้าร่วมการประชุมการจัดกิจกรรมวันมวยไทย ประจำปี 2566

      วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และคณะ เข้าร่วมการประชุมการจัดกิจกรรมวันมวยไทย โดยมีท่านพลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานในการประชุม ณ กองบัญชาการทหารบก ซึ่งการจัดกิจกรรมวันมวยไทย ปี 2566 ดังกล่าว มีกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2566 ณ อุทยานราชภักดิ์ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร