การประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการดำเนินงานโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 5/2565

      วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ผศ.อรรถพล อุสายพันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการดำเนินงานโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 5/2565 ณ ห้องประชุมทรัพย์คิรี ชั้น 3 อาคารอำนวยการ โดยมีคณะกรรมการร่วมประชุมพิจารณาในวาระต่างๆ

  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร