ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์สาขาวิชาศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง คว้ารางวัลระดับนานาชาติ ณ ประเทศสิงคโปร์

      ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ศักดิ์ สุกแก้วมณี อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง คว้ารางวัลระดับนานาชาติ ณ ประเทศสิงคโปร์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ศักดิ์ สุกแก้วมณี และนักศึกษาศิลปศึกษาชั้นปีที่ 4 นางสาวจารุกัญญ์ ขันธีระจิโรจน์ พร้อมศิษย์เก่าสาขาวิชาศิลปศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ได้ผ่านการคัดเลือกเป็นหนึ่งในกลุ่มศิลปินตัวแทนประเทศไทยในการแสดงผลงานFlora of Southeast Asia 2022 ณ ประเทศสิงคโปร์ ทั้งนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ศักดิ์ สุกแก้วมณี ได้ 2022 Exhibition Certificate of Media Mastery watercolour และนางสาวบัวสาย ทองผาภูมิบวร(ศิษย์เก่า) ได้ 2022 Exhibition Certificate of Botanical Accuracy

  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร