ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยยั่งยืน (Unit of sustainable University Drven) ครั้งที่ 1/2565

        วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 อาจารย์ดร.ประไพร จันทะบัณฑิต ผู้ช่วยอธิการบดีฯเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยยั่งยืน (Unit of sustainable University Drven) ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมทรัพย์คิรี ชั้น 3 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร