Accessibility Tools

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเข้าร่วมเวที “Kick Off เปิดรั้วมหาวิทยาลัยแห่งความสุข Happy University ด้วยความรู้และนวัตกรรมการพัฒนาองค์กรสู่สังคมสุขภาวะกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง”

       วันพุธ ที่ 2 พฤศจิกายน 2565 อาจารย์ ดร.ประไพร จันทะบัณฑิต ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสนับสนุนงานกิจการพิเศษและพัฒนามหาวิทยาลัย นายวันชัย ตาเสน ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานบริหารบุคคล เข้าร่วมเวที “Kick Off เปิดรั้วมหาวิทยาลัยแห่งความสุข Happy University ด้วยความรู้และนวัตกรรมการพัฒนาองค์กรสู่สังคมสุขภาวะกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง” ณ ห้องประชุม Ballroom ชั้น 4 โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น นาดา ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร


  
  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร