งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 "แด่...ความผูกพันที่ผันผ่านในกาลเวลา"

     วันที่ 30 กันยายน 2565 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานพิธีงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 "แด่...ความผูกพันที่ผันผ่านในกาลเวลา" ณ หอประชุมรัตนพฤกษ์ โดยมีคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงและเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีร่วมแสดงมุทิตาจิตกับผู้เกษียณอายุราชการในครั้งนี้


ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : ชุดที่ 1
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : ชุดที่ 2
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : ชุดที่ 3
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : ชุดที่ 4
  
  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร