มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นตัวแทนองคมนตรีมอบกระเช้าแสดงความขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี

        วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 ผศ.ดร.เชิดชัย ธุระแพง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยมอบกระเช้าจากพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรีให้กับนายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ณ ห้องทำงาน ศาลากลางจังหวัดราชบุรี เพื่อแสดงความขอบคุณที่ทางจังหวัดราชบุรีได้ให้การสนับสนุนในด้านต่างๆกับมหาวิทยาลัยด้วยดีตลอดมา


 
  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร