Accessibility Tools

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงสนับสนุนแท็บเล็ตเพื่อการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลน เตรียมจัดกิจกรรมการกุศลหาทุนการศึกษาหลังสถานการณ์โควิดคลี่คลาย

            วันที่ 19 ตุลาคม 2564 นายเสฏฐนันท์ อังกูรภาสวิชญ์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8 /2564 ณ ห้องประชุมเวลาดี 4 โรงแรม ณ เวลา อ.เมือง จ.ราชบุรี โดยมีนายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี กรรมการที่ปรึกษา พลตรีไพรัช โอฬารไพบูลย์ กรรมการที่ปรึกษา พร้อมด้วยที่ปรึกษาและคณะกรรมการเข้าร่วม โดยก่อนเข้าวาระการประชุมทางประธานและคณะกรรมการฯได้แสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช ซึ่งมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และแสดงความยินดีกับ พล.ต.ไพรัช โอฬารไพบูลย์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองเจ้ากรมการทหารช่างราชบุรี แสดงความยินดีกับ นายเรืองชัย เนตรปฐมพร ที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ในโอกาสได้รับตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี นอกจากนี้นายศักดิ์ชัย พิศาลผล นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี ได้มอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงในครั้งนี้ด้วย
            ในที่ประชุมยังได้จัดพิธีมอบแท็บเล็ตเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2564 จำนวน 240 เครื่อง แก่นักศึกษาที่ขาดแคลนอุปกรณ์ในการเรียนการสอนออนไลน์ ได้มีโอกาสการเรียนอย่างเท่าเทียมกัน อีกทั้งยังช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของนักศึกษาและผู้ปกครอง โดยนักศึกษาต้องมีคุณสมบัติ มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี ขาดแคลนทุนทรัพย์ นอกจากนี้ในที่ประชุมยังมีวาระพิจารณา การระดมทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ของคณะกรรมการ คสม. การพิจารณาดำเนินการจัดกิจกรรม ประเพณีปีนเขาเข้าถ้ำ ประจำปี 2564 การพิจารณาจัดสรรงบประมาณสนับสนุน การพิจารณาการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนชมรมกีฬาฟุตซอลของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ในการแข่งขัน ฟุตซอล ลีก และการพิจารณาดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ชั้นความรู้เบื้องต้น
            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เปิดเผยว่า จ.ราชบุรี จะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2567 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจะเป็นเจ้าภาพหลักร่วมกับจังหวัดราชบุรี ปีนี้ได้งบประมาณจำนวน 30 ล้านบาท ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่สนามฟุตบอล ซึ่งสถานที่ของมหาวิทยาลัยฯ จะเป็นสถานที่จัดการแข่งขันนักกีฬาหลายประเภทในระดับเอเชียจะมีการแข่งขันนับสิบวันในพื้นที่ คาดว่าจะมีคนมาราชบุรีนับแสนคน ซึ่งจะทำให้เศรษฐกิจสะพัดเกิดขึ้นในจังหวัดด้วย อย่างไรก็ตามก่อนจบการประชุม นายเสฏฐนันท์ อังกูรภาสวิชญ์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ยังมีแนวคิดเตรียมจัดกิจกรรมตีกอล์ฟการกุศล เพื่อนำรายได้เข้าคณะกรรมการ คสม. โดยจัดขายบัตรแก่ผู้สนใจทีมละ 30,000 บาท หักค่าใช้จ่ายคาดว่าจะเหลือเงินประมาณ 7 - 8 แสนบาท คาดว่าหากสถานการณ์โควิด -19 คลี่คลาย จะกำหนดจัดในเดือนมกราคม.2565

  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร