วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย จัดโครงการการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning "การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์"

                    โครงการการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning "การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์" ระหว่างวันที่ 28 - 29 พฤษภาคม 2563 ณ.ห้องโถง ชั้น 3 อาคารสถาบันวิชาการและวิจัยภูมิปัญญาไทย วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย นำโดย ผศ.ดร.สำราญ สุขแสวง เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วย รองคณบดี อาจารย์ และบุคลากรของวิทยาลัยฯเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ วิทยากรโดย นายเอกรวี ครุฑางคะ