การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่มรภ.หมู่บ้านจอมบึง เตรียมพร้อมนักศึกษาใหม่ รุ่น 6 การันตีจบแล้วมีงานทำ

                    วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ผศ.ดร.ชัชวาล แอร่มหล้า รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ให้การต้อนรับนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คณะวิทยาการจัดการ และผู้ปกครอง ในประชุมวิชาการการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง กับ บริษัทซีพีออลล์ จำกัด(มหาชน) รุ่นที่ 6/2563 ณ ห้องประชุมสุพจน์ มิเถาวัลย์ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ โดยทีมอาจารย์ประจำหลักสูตรประชุมชี้แจงในประเด็นต่างๆ ให้กับนักศึกษาและผู้ปกครอง ซึ่งได้มีการเซ็นสัญญาเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตร โดยบริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) สนับสนุนทุนการศึกษา 70 เปอร์เซ็นต์
                    สำหรับหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด /การจัดจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่เป็นหลักสูตรที่จัดการศึกษาแบบ WORK BEST LEARNIG การเรียนรู้ควบคู่กับการปฏิบัติงานในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ผู้เรียนจะมีรายได้ระหว่างเรียน และเมื่อจบการศึกษาก็การันตีเรื่องการมีงานทำ จะได้รับการบรรจุตำแหน่งงานในบริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน)และบริษัทในเครือ ขณะนี้ทางสาขาวิชาการจัดจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2563 สมัครและติดตามรายละเอียดได้ที่ www.mcru.ac.th