Accessibility Tools

พิธีไหว้ครูบวงสรวงนายขนมต้มและพิธีทำบุญครบรอบ15 ปี การก่อตั้งวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย

                    วันที่ 7 ตุลาคม 2563 รศ.ดร.ชาญชัย ยมดิษฐ์ นายกสมาคมมวยไทยนานาชาติและผู้ก่อตั้งวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานพิธีไหว้ครูบวงสรวงนายขนมต้มและพิธีทำบุญครบรอบ15 ปีวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย โดยผศ.ดร.ชัชวาล แอร่มหล้า รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ผศ.ดร.สำราญ สุขแสวง คณบดีวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ ซึ่งมีคณะอาจารย์ นักศึกษาจาก วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยร่วมพิธี ณ บริเวณหน้าอาคารสถาบันวิชาการและวิจัยภูมิปํญญาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเมืองราชบุรี ตำบลดอนตะโก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี