Accessibility Tools

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ภายในประจำปีการศึกษา 2563

                    วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรม โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ภายใน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2563 ณ โรงยิมพละศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง