Accessibility Tools

คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (TOEIC) ฟังบรรยายและการสร้างแรงบันดาลใจ สู่ความสำเร็จด้านภาษาอังกฤษ

     วันที่ 24 กันยายน 2565 คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (TOEIC) ฟังบรรยายและการสร้างแรงบันดาลใจ สู่ความสำเร็จด้านภาษาอังกฤษ ณ ห้องประชุมสุพจน์ มิเถาวัลย์ (ชั้น2) อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

  ที่มา : คณะวิทยาการจัดการ