วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยจัดการประชุมโครงการ “ปริญญาในค่ายมวย”

        วันที่ 8 เม.ย. 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรรถพล อุสายพันธุ์ รองอธิการบดีฯ เป็นประธานในการประชุมโครงการ “ปริญญาในค่ายมวย” ปริญญาตรีหลักสูตรศิลปะศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามวยไทยศึกษา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำราญ สุขแสวง คณบดีวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย อาจารย์บารมี ชูชัย ประธานสาขาวิชามวยไทยศึกษาและพลศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง ณ ห้องการเรียนการสอนทางไกล (Distance Learning) อาคารสถาบันวิชาการและวิจับภูมิปัญญาไทย วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เมืองราชบุรี


    
  ที่มา : วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย