คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และทีมผู้บริหารเข้าร่วมประชุมกับเทศบาลตำบลหินกอง เพื่อพัฒนาและบริหารจัดการถ้ำเขาบิน

         เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ผศ.ดร.นงลักษณ์ เพิ่มชาติ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และทีมผู้บริหารเข้าร่วมประชุมกับเทศบาลตำบลหินกอง เพื่อพัฒนาและบริหารจัดการถ้ำเขาบินให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ (1138)

  ที่มา : คณะวิทยาการจัดการ