โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้สำหรับศิษย์เก่าในยุค COVID-19 "การทำขนมเค้กบาวนี่และชิฟฟ่อนใบเตย

        วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ผศ.ดร.เชิดชัย ธุระแพง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้สำหรับศิษย์เก่าในยุคCOVID-19 "การทำขนมเค้กบาวนี่และชิฟฟ่อนใบเตย โดยมีอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ซึ่งเป็นศิษย์เก่าร่วมโครงการ ณ อาคารปฏิบัติการแปรรูปอาหาร

01.jpg 02.jpg 03.jpg

04.jpg 05.jpg 20220512_3.jpg


 
  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร