Accessibility Tools

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะอาชีพเสริม ยุค NEW NORMAL                    มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง กำหนดจัดโครงการพัฒนาทักษะอาชีพเสริม ยุค NEW NORMAL ระหว่างวันที่ 2-17 พฤศจิกายน 2563 ให้กับเจ้าหน้าที่จ้างงานฯ ประชาชนทั่วไป และผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการทุกท่าน ในโครงการประกอบไปด้วยกิจกรรมจำนวน 5 กิจกรรม ดังนี้

                    ▸เทคนิคการเสริมสร้างบุคลิกภาพอย่างมืออาชีพ

                    ▸การออกแบบสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์และช่องทางการตลาดออนไลน์

                    ▸เทคนิคช่างไฟฟ้าและการซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าเบื้องต้น

                    ▸การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์แฟนซี

                    ▸healthy food อาหารเพื่อสุขภาพ

                    หมายเหตุ : แต่ละกิจกรรมรับจำนวนจำกัด /สามารถเลือกเข้าร่วมได้คนละกิจกรรมเท่านั้น

                    ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ ตาม Link ด้านล่างนี้ >>>> แบบฟอร์มการรับสมัคร   ตั้งแต่วันที่ 19-29 ตุลาคม 2563

                    สามารถติดตามประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ทาง fackbook page : Coop_MCRU วันที่ 30 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

 

 

  ที่มา : งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ/โครงการสหกิจศึกษา