โครงการสัมนา "ก้าวสู่โลกแห่งอาชีพ เสริมสร้างบุคลิกภาพ สำหรับการทำงาน" ให้กับผู้ปฏิบัติงานโครงการจ้างงาน ฯ

                    งานเลขานุการกิจและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จัดโครงการสัมนา "ก้าวสู่โลกแห่งอาชีพ เสริมสร้างบุคลิกภาพ สำหรับการทำงาน" ให้กับผู้ปฏิบัติงานโครงการจ้างงาน ฯ โดยได้รับเกียรติจากวิทยาการที่มากความรู้ความสามารถ

คุณณพวิทย์ สัตย์เพริศพราย ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด บริษัท แฮ็ปปี้ เอ็มพีเอ็ม จำกัด และ คุณ สรศักดิ์ ล้อมกระโทก วิทยากรด้านการตลาดบริษัทเอกชนชั้นนำ

จัดขึ้นวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมฉัตรฟ้า อาคารศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เวลา 08.00-16.30 น.

 

 

  ที่มา : งานเลขานุการกิจและกิจการพิเศษ