Accessibility Tools

อาจารย์และนักศึกษาศิลปะศึกษา มรภ.หมู่บ้านจอมบึงร่วมโชว์ผลงานThailand Best Aroid Show 2020

                    ผศ.ณรงค์ศักดิ์ สุกแก้วมณี จากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้ทำการคัดสรรงานศิลปะจากนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศึกษา นำมาจัดแสดงที่ร้านบ้านก้ามปู ระหว่างวันที่11-13 กันยายน 2563 อาจารย์ยังเป็นผู้วาดภาพประกอบของงาน Thailand Best Aroid Show 2020 และจะมาร่วมเสวนาภายในงาน วันที่ 12 กันยายนนี้ด้วย ติดตามชมผลงานของนักศึกษาและอาจารย์ได้ที่งาน #tbas2020
   

  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร