ขอเชิญชมการจัดการแข่งขันชก"มวยไทย" ศึกวันสถาปนา วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย ครบรอบ 17 ปี "บนความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลง"

          ขอเชิญชมการจัดการแข่งขันชก"มวยไทย" ศึกวันสถาปนา วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย ครบรอบ 17 ปี "บนความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลง" ในวันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2565

01-1.jpg 02-1.jpg 03-1.jpg

   

 

  ที่มา : สำนักวิทยบริการและะเทคโนโลยีสารสนเทศ