Accessibility Tools

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมไหว้ครู ประจำปี 2565

          ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมไหว้ครู ประจำปี 2565 " ร่วมน้อมรําลึกถึงพระคุณครู ผู้เป็นดั่งแสงธรรมนําความสว่าง ทางปัญญามาสู่ศิษย์ " วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565 ณ หอประชุมรัตนพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ลงทะเบียน 07.30-08.30 น. (กิจกรรมบังคับนักศึกษาชั้นปีที่ 1)
          การแต่งกาย : อาจารย์บุคลากร แต่งกายสุภาพ
          การแต่งกาย : นักศึกษาแต่งกายชุดนักศึกษาพิธีการ

 
  รายละเอียด

 

  ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา