สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำหนังสือน่าอ่าน EP. 16 ว่าด้วยเรื่อง "แนะนำหนังสือ สาขาวิชาศิลปศึกษา"

          สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ทำการคัดเลือกหนังสือน่าอ่าน 7 เล่ม ในหัวข้อบรรณารักษ์แนะนำหนังสือน่าอ่าน EP. 16 ว่าด้วยเรื่อง "แนะนำหนังสือ สาขาวิชาศิลปศึกษา" มีรายชื่อหนังสือดังต่อไปนี้

          1. จิตรกรรมไทย หุ่นและหัวโขน สลักหนังใหญ่และหนังตะลุง เครื่องไม้จำหลัก หล่อโลหะไทย บุดุนโลหะไทย  รายละเอียด
          2. องค์ประกอบศิลปะ  รายละเอียด
          3. เส้นสายลวดลาย  รายละเอียด
          4. วาดเส้น : มัณฑนศิลป์ จิตรกรรม วิจิตรศิลป์ ศิลปกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์  รายละเอียด
          5. แอ็พโพรพริเอชันอาร์ต ศิลปะแห่งการหยิบยืม  รายละเอียด
          6. หลักปรัชญาศิลปะ ทฤษฎีทัศนศิลป์ ศิลปวิจารณ์  รายละเอียด
          7. วาดเส้นฝึกมือ ชุด วาดเส้นพื้นฐาน  รายละเอียด

 


          สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ คลิกที่ https://matrix.mcru.ac.th
          ☎️ ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศ: งานยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น 1 โทร. 032-720536 ต่อ 1602
          🏢 หรือติดต่อโดยตรงได้ที่บรรณรักษ์ ประจำเคาเตอร์บริการยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น 1 อาคารสำนักวิทยบริการฯ (ห้องสมุด)
          ☎️ ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการสืบค้นหนังสือ: งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ โทร. 032-720536 ต่อ 1608
          🏢 หรือติดต่อโดยตรงได้ที่บรรณรักษ์ ประจำชั้น 4 อาคารสำนักวิทยบริการฯ (ห้องสมุด)

  รายละเอียด

 

  ที่มา : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ