ขอเชิญศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเข้าร่วมโครงการเสริมทักษะอาชีพให้กับศิษย์เก่า ประจำปี 2565

                      ขอเชิญศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ทุกรุ่น ทุกคณะ ทุกสาขาวิชา เข้าร่วมโครงการเสริมทักษะอาชีพให้กับศิษย์เก่า ประจำปี 2565 ไม่เสียค่าใช้จ่าย 
                      *มีบริการตรวจATK ฟรี หน้างาน
                      สมัครได้ที่ : แบบสำรวจการเข้าร่วม โครงการอบรมสร้างอาชีพให้กับศิษย์เก่า ประจำปี 2565

   

 

  ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา