สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญร่วมตอบคำถามชิงรางวัลข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี

            สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญร่วมตอบคำถามชิงรางวัลข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี ผ่านเว็บไซต์ http://e-chayaratchaphuri.mcru.ac.th/ โดยประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลผ่านทาง facebook : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

 

  ที่มา : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ