บรรยากาศพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560-2562

     บรรยากาศพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560-2562 ระหว่างวันที่ 3-5 กันยายน 2565 ณ หอประชุมรัตนพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

01.jpg 02.jpg 03.jpg

04.jpg 05.jpg 06.jpg

07.jpg 08.jpg 09.jpg

20220905_1.jpg

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : ภาพบรรยากาศ วันที่ 3 กันยายน 2565
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : ภาพบรรยากาศ วันที่ 4 กันยายน 2565
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : ภาพบรรยากาศ วันที่ 5 กันยายน 2565
 
  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร