ทูลกระหม่อมฯ เสด็จติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดราชบุรี

     วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเยี่ยมสมาชิกและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBE ONE ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
     โดยมีกิจกรรม มินิคอนเสิร์ตเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL 12  มินิคอนเสิร์ตสร้างสุขโดยศิลปินดารา กิจกรรมสร้างสุขพี่สอนน้องโดยศิลปินดารา

01.jpg 02.jpg 03.jpg

04.jpg 05.jpg 20220826_1.jpg


ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : To Be Number ONE Fan Club
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : รายละเอียด 1 / รายละเอียด 2
 
  ที่มา : To Be Number ONE Fan Club