รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีพร้อมศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี สาธารณสุขจังหวัดราชบุรีและคณะตรวจเยี่ยมโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงในด้านมาตรการป้องกันโควิด19 ช่วงเปิดภาคเรียนที่1/2565

        วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 นายอังกูร ศิลาเทวากุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีพร้อมศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี สาธารณสุขจังหวัดราชบุรีและคณะตรวจเยี่ยมโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงในด้านมาตรการป้องกันโควิด19 ช่วงเปิดภาคเรียนที่1/2565 โดยผศ.วิจารณ์ สงกรานต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯและคณะครูให้การต้อนรับพร้อมพาเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนและดูมาตรการป้องกันโควิด19 ตลอดจนรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆในการดูแลนักเรียนช่วงเปิดภาคเรียน

01.jpg 02.jpg 03.jpg

04.jpg 05.jpg 20220523_5.jpg


 
  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร