การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนและบูรณาการแผนตามสถานการณ์ที่ปรับเปลี่ยนเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย

       วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ทบทวนและบูรณาการแผนตามสถานการณ์ที่ปรับเปลี่ยนเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ในระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) พร้อมมอบแนวคิและนโยบายในการพัฒนามหาวิทยาลัย ตามพันธกิจ เชื่อมโยงนโยบายนายกสภามหาวิทยาลัย ณ วิรันดา รีสอร์ทแอนด์วิลล่า หัวหินชะอำ จ.เพชรบุรี โดยมีคณะผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องร่วมการประชุมระหว่างวันที่ 10-12 พฤษภาคม 2565

01.jpg 02.jpg 03.jpg

20220510_2.jpg

 
  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร