โครงการโรงเรียนสร้างเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุในชุมชนด้วยศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 3

       วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 ผศ.อรรถพล อุสายพันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงนำทีมวิทยากรจัดอบรมโครงการโรงเรียนสร้างเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุในชุมชนด้วยศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 3 ณ เทศบาลเมืองจอมพล โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์จินตนา กล้ายประยงค์ เป็นวิทยากร เรื่องดนตรีกับการพัฒนาจิตใจให้กับผู้สูงอายุ

01.jpg 02.jpg 03.jpg

20220505_3.jpg

 
  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร