คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมการประกวดนักศึกษาต้นแบบ ประจำปีการศึกษา 2565

    เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมการประกวดนักศึกษาต้นแบบ ประจำปีการศึกษา 2565 อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน

01.jpg 02.jpg 03.jpg

04.jpg 05.jpg 20220902_4.jpg


ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : ประกวดนักศึกษาต้นแบบ
 ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : ภาพเก็บตกประกวดนักศึกษาต้นแบบ
 
  ที่มา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์