ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษาพร้อมด้วยทีมงานนายกองค์การนักศึกษาภาคปกติ เข้าร่วมเดินรณรงค์ เลือกตั้ง ส.ส. 2565 ร่วมกับ อำเภอจอมบึง

        วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 นางกมลวรรณ แก้วไชยชาติ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยทีมงานนายกองค์การนักศึกษาภาคปกติ เข้าร่วมเดินรณรงค์ เลือกตั้ง ส.ส. 2565 ร่วมกับ อำเภอจอมบึง

01.jpg 02.jpg 03.jpg

20220519_1.jpg

    
  ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา