ขอเชิญศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้ สำหรับศิษย์เก่าในยุค COVID-19

                ขอเชิญ ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้ สำหรับศิษย์เก่า จำนวน 3 รุ่น ในยุค COVID-19


 รุ่นที่ 1 ลิ้งค์สมัครเข้าร่วมอบรม การตัดต่อวิดีโอ และคลิปสั้นด้วยมือถืออย่างง่ายสำหรับนำเสนองาน 
 รุ่นที่ 2 ลิ้งค์สมัครเข้าร่วมอบรม การจัดดอกไม้,ช่อดอกไม้,ในงานต่างๆ
รุ่นที่ 3 ลิ้งค์สมัครเข้าร่วมอบรม การทำน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ , ผู้ป่วยเบาหวาน ,โรคความดัน


 

  ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา