ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้จาการมัดย้อม

                    สำนักศิลปะและวัฒนธรรมจัดโครงการอบรมสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้จาการมัดย้อม สอนโดยวิทยากรมืออาชีพ ภายใต้โครงการเครือข่ายศิลปะและวัฒนธรรมสร้างเศรษกิจในชุมชน โดยแบ่งเป็น หลักสูตร 1 การมัดย้อม วันที่ 22-24 ก.พ 2564 และ หลักสูตร 2 การสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผ้ามัดย้อม วันที่ 8-10 มี.ค 2564 ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายการลงทะเบียน
                    สมัครได้ที่ลิ้งค์ >>>แบบฟอร์ม ลงทะเบียน เข้าร่วมอบรมสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้จากการมัดย้อม หรือ  QR Code ด้านล่าง

 

  ที่มา : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม