คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับโครงการยุวชนอาสาและชุมชน ประชุมวางแผนการยกระดับการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดในยุคดิจิทัล กรณีศึกษา ถ้ำเขาบิน ตำบลหินกอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

     วันที่ 16 กันยายน 2565 คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับโครงการยุวชนอาสาและชุมชน ประชุมวางแผนการยกระดับการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดในยุคดิจิทัล กรณีศึกษา ถ้ำเขาบิน ตำบลหินกอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

01.jpg 02.jpg 03.jpg

04.jpg 05.jpg 20220920_2.jpg


 
  ที่มา : คณะวิทยาการจัดการ